×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3389-2755-3160
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: تفت گل
 • SR3851
  ۲۳,۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • SR3842
  ۱۰,۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • FB3677
  ۱۹,۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • SR3676
  ۱۰۰,۲۳۶,۰۰۰ ریال
 • SG2663
  ۱۷۶,۹۷۰,۰۰۰ ریال
 • SR2329
  ۴۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال
 • SR2330
  ۳۷,۵۶۰,۰۰۰ ریال
 • SR3413
  ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • SR3272
  ۳۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • SR2642
  ۴۴,۳۹۰,۰۰۰ ریال
 • SR2635
  ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال
 • SR2404
  ۳۸,۴۶۰,۰۰۰ ریال