×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3389-2755-3160
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: تفت گل
 • SR3851
  ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • SR3172
  ۱۴,۶۶۶,۰۰۰ ریال
 • SR3842
  ۱۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال
 • FB3677
  ۱۷,۴۱۰,۰۰۰ ریال
 • SR3676
  ۷۵,۴۸۶,۰۰۰ ریال
 • SR2841
  ۲۱,۲۶۰,۰۰۰ ریال
 • SG2663
  ۱۱۴,۶۲۰,۰۰۰ ریال
 • SR2329
  ۳۸,۳۶۰,۰۰۰ ریال
 • SR2330
  ۳۰,۰۶۰,۰۰۰ ریال
 • SR3413
  ۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • SR3272
  ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • SR2882
  ۱۴,۵۲۰,۰۰۰ ریال