×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3389-2755-3160
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: تفت گل
 • SR3851
  ۲۶,۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • SR3842
  ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • FB3677
  ۲۱,۰۱۰,۰۰۰ ریال
 • SR3676
  ۱۰۳,۸۸۰,۰۰۰ ریال
 • SG2663
  ۱۵۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال
 • SR2380
  ۳۷,۰۲۰,۰۰۰ ریال
 • SR2329
  ۴۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • SR2328
  ۴۴,۸۱۰,۰۰۰ ریال
 • SR2330
  ۳۹,۲۹۰,۰۰۰ ریال
 • SR3413
  ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • SR3272
  ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • SR2642
  ۴۹,۰۷۰,۰۰۰ ریال