×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3389-2755-3160
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: سبد ایستاده
 • SS3790
  ۱۰,۶۴۰,۰۰۰ ریال
 • SS3687
  ۱۶,۷۳۰,۰۰۰ ریال
 • SS2748
  ۱۷,۹۳۰,۰۰۰ ریال
 • SS2863
  ۱۵,۸۵۰,۰۰۰ ریال
 • SS2903
  ۱۶,۵۸۰,۰۰۰ ریال
 • SS2850
  ۱۴,۸۹۰,۰۰۰ ریال
 • SS2849
  ۱۵,۰۴۰,۰۰۰ ریال
 • SS2749
  ۱۳,۵۵۰,۰۰۰ ریال
 • SS2731
  ۱۹,۹۸۰,۰۰۰ ریال
 • SS2479
  ۱۲,۹۵۵,۰۰۰ ریال
 • SS3626
  ۲۵,۰۳۰,۰۰۰ ریال
 • SS2464
  ۲۱,۶۶۰,۰۰۰ ریال