×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3389-2755-3160
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: تزیین فانتزی
 • FD3307
  ۱۶,۳۶۰,۰۰۰ ریال
 • LD3829
  ۱۰۱,۲۷۰,۰۰۰ ریال
 • FB3881
  ۴۷,۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • FD2191
  ۱۷,۳۶۰,۰۰۰ ریال
 • FD3421
  ۳۸,۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • FB3901
  ۶۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • FD2192
  ۱۶,۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • DG3730
  ۱۵۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • FB3419
  ۱۸,۹۸۰,۰۰۰ ریال
 • FD3868
  ۱۰,۲۴۰,۰۰۰ ریال
 • FB3452
  ۳۸,۹۷۰,۰۰۰ ریال
 • FD3736
  ۴۰,۹۱۰,۰۰۰ ریال