×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3389-2755-3160
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: فِرفوژه
 • SP3815
  ۱۱,۴۷۰,۰۰۰ ریال
 • SP3738
  ۳۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال
 • SP3770
  ۲۷,۰۵۰,۰۰۰ ریال
 • SP3771
  ۱۰۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP3763
  ۳۷,۷۲۰,۰۰۰ ریال
 • SP3739
  ۴۶,۳۱۰,۰۰۰ ریال
 • SP3765
  ۴۰,۲۴۰,۰۰۰ ریال
 • SP3744
  ۳۲,۴۲۰,۰۰۰ ریال
 • SP3761
  ۴۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال
 • SP3740
  ۳۳,۹۷۰,۰۰۰ ریال
 • SP3618
  ۴۸,۳۲۵,۰۰۰ ریال
 • SP2747
  ۲۱,۵۲۰,۰۰۰ ریال