×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3389-2755-3160
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: فِرفوژه
 • SP4083
  ۹۵,۹۱۰,۰۰۰ ریال
 • SP3975
  ۷۶,۰۷۰,۰۰۰ ریال
 • SP3947
  ۴۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP3357
  ۶۲,۶۱۰,۰۰۰ ریال
 • SP2606
  ۶۷,۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • SP3815
  ۲۶,۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • SP3936
  ۶۶,۴۲۰,۰۰۰ ریال
 • SP3931
  ۴۵,۹۹۰,۰۰۰ ریال
 • SP2602
  ۵۱,۷۴۰,۰۰۰ ریال
 • SP2817
  ۳۹,۰۴۰,۰۰۰ ریال
 • SP2747
  ۴۴,۱۴۰,۰۰۰ ریال
 • SP2121
  ۴۰,۹۴۰,۰۰۰ ریال