×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3377-5486-9087
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: فِرفوژه مناسبت: ترحیم و تسلیت
 • SP2602
  ۱۳,۶۷۰,۰۰۰ ریال
 • SP3606
  ۲۰,۹۲۰,۰۰۰ ریال
 • SP3335
  ۱۸,۶۹۰,۰۰۰ ریال
 • SP2837
  ۱۳,۹۶۰,۰۰۰ ریال
 • SP3334
  ۲۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP3329
  ۵۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP3330
  ۴۶,۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • SP3258
  ۱۸,۷۱۵,۰۰۰ ریال
 • SP2872
  ۱۷,۶۶۰,۰۰۰ ریال
 • SP2871
  ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP2869
  ۲۸,۶۶۰,۰۰۰ ریال
 • SP2783
  ۱۴,۳۵۵,۰۰۰ ریال