×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3389-2755-3160
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: فِرفوژه مناسبت: ترحیم و تسلیت
 • SP3815
  ۱۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال
 • SP3771
  ۱۰۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP3763
  ۳۷,۷۲۰,۰۰۰ ریال
 • SP3744
  ۳۲,۴۲۰,۰۰۰ ریال
 • SP3761
  ۴۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال
 • SP3740
  ۳۳,۹۷۰,۰۰۰ ریال
 • SP3615
  ۵۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP3606
  ۳۳,۹۷۰,۰۰۰ ریال
 • SP3335
  ۳۴,۰۴۰,۰۰۰ ریال
 • SP2837
  ۲۴,۷۶۰,۰۰۰ ریال
 • SP3330
  ۸۷,۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • SP3258
  ۲۶,۹۶۵,۰۰۰ ریال