×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3377-5486-9087
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: فِرفوژه مناسبت: ترحیم و تسلیت
 • SP3815
  ۱۳,۴۲۰,۰۰۰ ریال
 • SP3771
  ۹۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP3763
  ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ ریال
 • SP3761
  ۴۲,۸۴۰,۰۰۰ ریال
 • SP3615
  ۵۵,۷۳۰,۰۰۰ ریال
 • SP3606
  ۳۷,۶۲۰,۰۰۰ ریال
 • SP2837
  ۲۳,۵۶۰,۰۰۰ ریال
 • SP3289
  ۴۰,۹۴۰,۰۰۰ ریال
 • SP3258
  ۳۳,۴۱۵,۰۰۰ ریال
 • SP2872
  ۳۱,۲۶۰,۰۰۰ ریال
 • SP2783
  ۱۸,۷۰۵,۰۰۰ ریال
 • SP2606
  ۳۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال