×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3389-2755-3160
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: باکس گل
 • FB4089
  ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال
 • FB4088
  ۲۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • FB4079
  ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • FB4021
  ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال
 • FB3209
  ۳۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • FB4086
  ۴۱,۹۶۰,۰۰۰ ریال
 • FB4085
  ۳۰,۷۷۰,۰۰۰ ریال
 • FB4060
  ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • FB4080
  ۸۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • FB4075
  ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • FB3901
  ۵۴,۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • FB3915
  ۳۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال