×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3389-2755-3160
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: * گل پایه دار بزرگ (ایستاده)
 • SP2602
  ۲۶,۷۴۰,۰۰۰ ریال
 • TG2911
  ۶۹,۲۹۰,۰۰۰ ریال
 • SP2733
  ۲۶,۳۲۰,۰۰۰ ریال
 • SP3862
  ۴۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال
 • PN3814
  ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP3815
  ۱۵,۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • SP3789
  ۲۱,۸۲۰,۰۰۰ ریال
 • SS3790
  ۱۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • SP3738
  ۳۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP3770
  ۳۵,۹۹۰,۰۰۰ ریال
 • SP3771
  ۱۱۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP3763
  ۴۱,۵۹۰,۰۰۰ ریال