×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3389-2755-3160
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: * گل پایه دار بزرگ (ایستاده)
 • SP3890
  ۶۲,۷۲۰,۰۰۰ ریال
 • SS2748
  ۲۱,۸۲۰,۰۰۰ ریال
 • SP2733
  ۳۸,۲۲۰,۰۰۰ ریال
 • SP2602
  ۳۶,۵۸۰,۰۰۰ ریال
 • TG2911
  ۱۰۰,۵۴۰,۰۰۰ ریال
 • SP3862
  ۵۶,۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • PN2589
  ۲۳,۸۸۰,۰۰۰ ریال
 • PN3814
  ۴۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • SP3815
  ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP3789
  ۲۸,۶۲۰,۰۰۰ ریال
 • SS3790
  ۱۲,۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • SP3738
  ۵۴,۰۵۰,۰۰۰ ریال