×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3377-5486-9087
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: * گل پایه دار بزرگ (ایستاده) مناسبت: هدایای کاری
 • SP3679
  ۱۳,۶۸۰,۰۰۰ ریال
 • SP3678
  ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP3680
  ۱۵,۹۱۰,۰۰۰ ریال
 • SP2602
  ۱۳,۶۷۰,۰۰۰ ریال
 • SP3658
  ۳۵,۴۱۰,۰۰۰ ریال
 • SP3651
  ۲۴,۸۴۵,۰۰۰ ریال
 • TG2911
  ۴۴,۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • SP3618
  ۲۶,۹۴۰,۰۰۰ ریال
 • SP2747
  ۱۲,۹۶۰,۰۰۰ ریال
 • SP3616
  ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP3615
  ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP3357
  ۱۷,۰۴۵,۰۰۰ ریال