×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3389-2755-3160
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: * گل پایه دار بزرگ (ایستاده) مناسبت: هدایای کاری
 • SP3738
  ۳۶,۵۴۰,۰۰۰ ریال
 • SP3770
  ۲۷,۰۵۰,۰۰۰ ریال
 • SP3771
  ۱۰۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP3763
  ۳۷,۷۲۰,۰۰۰ ریال
 • SP3739
  ۴۶,۳۱۰,۰۰۰ ریال
 • SP3765
  ۴۰,۲۴۰,۰۰۰ ریال
 • SP3744
  ۳۲,۴۲۰,۰۰۰ ریال
 • SP3761
  ۴۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال
 • SP3740
  ۳۳,۹۷۰,۰۰۰ ریال
 • SS3687
  ۱۶,۷۳۰,۰۰۰ ریال
 • SS2748
  ۱۷,۹۳۰,۰۰۰ ریال
 • SS2903
  ۱۶,۵۸۰,۰۰۰ ریال