×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3377-5486-9087
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: * گل پایه دار بزرگ (ایستاده) مناسبت: فارغ التحصیلی
 • SP3738
  ۳۹,۷۹۰,۰۰۰ ریال
 • SP3770
  ۳۲,۶۲۰,۰۰۰ ریال
 • SP3771
  ۹۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP3763
  ۳۵,۵۶۰,۰۰۰ ریال
 • SP3739
  ۴۹,۶۶۰,۰۰۰ ریال
 • SP3744
  ۳۶,۹۷۰,۰۰۰ ریال
 • SP3761
  ۴۲,۸۴۰,۰۰۰ ریال
 • SP3740
  ۳۴,۵۴۰,۰۰۰ ریال
 • SS3687
  ۱۶,۱۹۰,۰۰۰ ریال
 • SS2748
  ۱۶,۷۲۰,۰۰۰ ریال
 • SP3680
  ۲۶,۹۹۰,۰۰۰ ریال
 • SP2747
  ۲۰,۵۷۰,۰۰۰ ریال