×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
09121135656
66462571
87159500
 
WhatsappTelegram
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3377-5486-9087
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: * گل پایه دار بزرگ (ایستاده) مناسبت: ترحیم و تسلیت
 • SP3359
  ۶۲,۹۷۰,۰۰۰ ریال
 • SP3763
  ۳۵,۰۶۰,۰۰۰ ریال
 • SP3744
  ۳۰,۴۲۰,۰۰۰ ریال
 • SP3743
  ۷۷,۳۶۰,۰۰۰ ریال
 • TG3741
  ۷۷,۵۳۰,۰۰۰ ریال
 • SP3740
  ۲۹,۳۴۰,۰۰۰ ریال
 • SS3687
  ۱۳,۶۹۰,۰۰۰ ریال
 • SS2903
  ۱۵,۰۸۰,۰۰۰ ریال
 • TG2911
  ۵۸,۶۳۰,۰۰۰ ریال
 • SP3615
  ۴۲,۳۶۰,۰۰۰ ریال
 • SP3606
  ۳۰,۸۷۰,۰۰۰ ریال
 • SP3335
  ۳۲,۶۹۰,۰۰۰ ریال