×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3389-2755-3160
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: * گل پایه دار بزرگ (ایستاده) مناسبت: ترحیم و تسلیت حذف فیلترها
 • TG3914
  ۱۱۸,۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • SP3947
  ۴۶,۶۶۰,۰۰۰ ریال
 • SP2606
  ۶۷,۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • SP3815
  ۲۴,۶۱۰,۰۰۰ ریال
 • TG2781
  ۴۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP2602
  ۵۴,۴۹۰,۰۰۰ ریال
 • SP2817
  ۳۷,۲۹۰,۰۰۰ ریال
 • SS3687
  ۳۱,۰۸۰,۰۰۰ ریال
 • SP2733
  ۵۵,۷۸۰,۰۰۰ ریال
 • TG2911
  ۱۴۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP3862
  ۸۹,۵۷۰,۰۰۰ ریال
 • PN3814
  ۷۰,۴۷۰,۰۰۰ ریال