×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3389-2755-3160
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: * گل پایه دار بزرگ (ایستاده)
 • SP3890
  ۶۴,۲۲۰,۰۰۰ ریال
 • SS2748
  ۲۲,۸۶۰,۰۰۰ ریال
 • SP2733
  ۳۸,۰۲۰,۰۰۰ ریال
 • SP2602
  ۳۸,۵۴۰,۰۰۰ ریال
 • TG2911
  ۹۵,۷۴۰,۰۰۰ ریال
 • SP3862
  ۵۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال
 • PN3814
  ۵۹,۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • SP3815
  ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP3789
  ۳۱,۳۲۰,۰۰۰ ریال
 • SS3790
  ۱۶,۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • SP3738
  ۵۸,۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • SP3770
  ۴۹,۳۴۰,۰۰۰ ریال