×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3389-2755-3160
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: * گل پایه دار بزرگ (ایستاده)
 • SP4040
  ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP3022
  ۲۲,۸۵۰,۰۰۰ ریال
 • TG3914
  ۱۱۵,۶۲۰,۰۰۰ ریال
 • SP3947
  ۴۲,۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • SP3357
  ۵۹,۳۶۰,۰۰۰ ریال
 • SP2606
  ۷۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • SP3815
  ۲۴,۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • TG2781
  ۴۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • SS2748
  ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP2602
  ۵۱,۰۹۰,۰۰۰ ریال
 • SP2789
  ۵۱,۴۹۰,۰۰۰ ریال
 • SP2817
  ۳۷,۷۹۰,۰۰۰ ریال