×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3389-2755-3160
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: * گل پایه دار بزرگ (ایستاده)
 • SP4082
  ۴۸,۸۲۰,۰۰۰ ریال
 • TG3914
  ۱۱۷,۳۲۰,۰۰۰ ریال
 • SP3947
  ۴۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP3357
  ۶۰,۳۶۰,۰۰۰ ریال
 • SP2606
  ۶۷,۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • SP3815
  ۲۴,۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • TG2781
  ۵۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • SS2748
  ۳۰,۰۵۰,۰۰۰ ریال
 • SP2602
  ۵۰,۹۹۰,۰۰۰ ریال
 • SP2817
  ۳۷,۷۹۰,۰۰۰ ریال
 • SP2747
  ۴۴,۱۴۰,۰۰۰ ریال
 • SS3687
  ۲۹,۰۸۰,۰۰۰ ریال