×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3389-2755-3160
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: پایه نقاشی
 • PN3814
  ۷۰,۴۷۰,۰۰۰ ریال
 • SP3789
  ۳۳,۷۲۰,۰۰۰ ریال
 • PN2313
  ۶۰,۸۸۰,۰۰۰ ریال
 • PN3863
  ۱۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • PN2508
  ۲۶۸,۳۶۰,۰۰۰ ریال
 • PN2729
  ۵۸,۰۵۰,۰۰۰ ریال
 • PN2608
  ۲۲۹,۸۲۰,۰۰۰ ریال
 • PN2432
  ۵۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال