×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3389-2755-3160
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: پایه نقاشی
 • PN2589
  ۲۳,۸۸۰,۰۰۰ ریال
 • PN3814
  ۴۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • SP3789
  ۲۸,۶۲۰,۰۰۰ ریال
 • PN2313
  ۴۳,۷۳۰,۰۰۰ ریال
 • PN3863
  ۸۰,۵۵۰,۰۰۰ ریال
 • PN2508
  ۱۸۴,۹۶۰,۰۰۰ ریال
 • PN2729
  ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • PN2608
  ۱۶۴,۹۲۰,۰۰۰ ریال
 • PN2432
  ۳۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال