×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3389-2755-3160
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: پایه نقاشی
 • PN3814
  ۳۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP3789
  ۲۱,۸۲۰,۰۰۰ ریال
 • PN2313
  ۳۶,۴۸۰,۰۰۰ ریال
 • PN3863
  ۵۹,۰۹۵,۰۰۰ ریال
 • PN2508
  ۱۷۲,۷۱۰,۰۰۰ ریال
 • PN2729
  ۳۶,۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • PN2608
  ۱۲۵,۴۲۰,۰۰۰ ریال
 • PN2432
  ۳۴,۶۱۰,۰۰۰ ریال