×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3389-2755-3160
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: تاج گل
 • TG4042
  ۶۲,۰۴۰,۰۰۰ ریال
 • TG3914
  ۱۱۷,۳۲۰,۰۰۰ ریال
 • TG2781
  ۵۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG2911
  ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG3411
  ۸۷,۵۵۰,۰۰۰ ریال
 • TG2881
  ۸۱,۲۴۰,۰۰۰ ریال
 • TG2577
  ۷۵,۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • TG3871
  ۵۹,۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • TG3410
  ۲۵۷,۶۳۰,۰۰۰ ریال
 • TG2576
  ۹۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال
 • TG3741
  ۱۸۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG2578
  ۱۹۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال