×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3389-2755-3160
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: تاج گل
 • TG4042
  ۵۴,۰۴۰,۰۰۰ ریال
 • TG3914
  ۱۱۵,۶۲۰,۰۰۰ ریال
 • TG2781
  ۴۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG3871
  ۴۷,۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • TG2911
  ۱۳۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG3411
  ۸۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • TG3410
  ۲۵۵,۶۳۰,۰۰۰ ریال
 • TG3741
  ۱۸۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG2578
  ۳۵۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG3262
  ۱۴۴,۸۵۰,۰۰۰ ریال
 • TG2828
  ۶۹,۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG2575
  ۱۳۰,۹۵۰,۰۰۰ ریال