×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3389-2755-3160
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: تاج گل
 • TG3871
  ۳۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG2911
  ۸۹,۹۴۰,۰۰۰ ریال
 • TG3410
  ۱۱۶,۸۸۰,۰۰۰ ریال
 • TG2577
  ۵۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG3741
  ۱۲۵,۰۸۰,۰۰۰ ریال
 • TG2578
  ۱۸۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG3262
  ۹۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG2575
  ۸۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG3019
  ۷۷,۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • TG2912
  ۱۰۱,۰۲۰,۰۰۰ ریال
 • TG2611
  ۶۰,۰۶۰,۰۰۰ ریال
 • TG2603
  ۷۱,۷۶۰,۰۰۰ ریال