×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3377-5486-9087
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: تاج گل
 • TG2911
  ۳۰,۲۸۵,۰۰۰ ریال
 • TG2881
  ۱۸,۸۵۰,۰۰۰ ریال
 • TG2875
  ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • TG2909
  ۲۸,۵۳۵,۰۰۰ ریال
 • TG2578
  ۵۰,۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • TG2781
  ۱۱,۸۰۵,۰۰۰ ریال
 • TG3262
  ۲۸,۹۶۰,۰۰۰ ریال
 • TG2912
  ۳۷,۹۸۰,۰۰۰ ریال
 • TG2828
  ۱۴,۸۶۰,۰۰۰ ریال
 • TG2782
  ۱۷,۹۴۰,۰۰۰ ریال
 • TG2780
  ۱۴,۸۰۵,۰۰۰ ریال
 • TG2603
  ۲۶,۰۸۰,۰۰۰ ریال