×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3377-5486-9087
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: تاج گل مناسبت: ترحیم و تسلیت
 • TG2875
  ۲۹,۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • TG2911
  ۴۰,۹۸۰,۰۰۰ ریال
 • TG3410
  ۴۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG2881
  ۲۹,۰۶۰,۰۰۰ ریال
 • TG2909
  ۳۸,۶۳۰,۰۰۰ ریال
 • TG2578
  ۷۷,۸۵۰,۰۰۰ ریال
 • TG2781
  ۱۹,۲۸۵,۰۰۰ ریال
 • TG3019
  ۳۴,۵۶۰,۰۰۰ ریال
 • TG3262
  ۳۲,۲۲۰,۰۰۰ ریال
 • TG2912
  ۴۳,۹۱۰,۰۰۰ ریال
 • TG2828
  ۲۳,۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • TG2782
  ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال