×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3389-2755-3160
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: سبد گل
 • SG3713
  ۳۱,۷۴۰,۰۰۰ ریال
 • SG3742
  ۴۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • SG3807
  ۳۶,۱۴۰,۰۰۰ ریال
 • SG3813
  ۵۲,۹۸۰,۰۰۰ ریال
 • SG3835
  ۲۵,۷۴۰,۰۰۰ ریال
 • SG3836
  ۱۹,۴۳۰,۰۰۰ ریال
 • SG3885
  ۲۷,۳۸۰,۰۰۰ ریال
 • SG3733
  ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • SG2848
  ۱۸,۹۱۰,۰۰۰ ریال
 • SG3769
  ۲۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • SG3864
  ۲۵,۳۴۰,۰۰۰ ریال
 • SG3854
  ۳۵,۲۶۰,۰۰۰ ریال