×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3389-2755-3160
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: سبد گل
 • SG3769
  ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • SG3835
  ۲۹,۶۴۰,۰۰۰ ریال
 • SG3817
  ۲۹,۵۴۰,۰۰۰ ریال
 • SG3809
  ۱۰,۸۷۰,۰۰۰ ریال
 • SG3813
  ۶۰,۴۸۰,۰۰۰ ریال
 • SG3807
  ۴۷,۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • SG3742
  ۵۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • SG3630
  ۲۸,۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • SG2568
  ۶۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • SG2618
  ۶۷,۰۸۰,۰۰۰ ریال
 • SG3291
  ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • SG3227
  ۲۶,۸۶۰,۰۰۰ ریال