×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3389-2755-3160
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: فِرفوژه
 • SP4040
  ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP3022
  ۲۲,۸۵۰,۰۰۰ ریال
 • SP3975
  ۷۴,۶۷۰,۰۰۰ ریال
 • SP3947
  ۴۳,۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • SP3357
  ۵۹,۳۶۰,۰۰۰ ریال
 • SP2606
  ۷۵,۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • SP3815
  ۲۵,۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • SP3936
  ۶۱,۳۲۰,۰۰۰ ریال
 • SP3931
  ۴۵,۳۹۰,۰۰۰ ریال
 • SP2602
  ۵۱,۰۹۰,۰۰۰ ریال
 • SP2789
  ۵۱,۴۹۰,۰۰۰ ریال
 • SP2817
  ۳۷,۷۹۰,۰۰۰ ریال