×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3389-2755-3160
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: * گل پایه دار بزرگ (ایستاده)
 • SP2750
  ۳۲,۶۸۰,۰۰۰ ریال
 • SP2121
  ۳۴,۴۸۰,۰۰۰ ریال
 • SP2753
  ۳۰,۹۶۰,۰۰۰ ریال
 • SP3357
  ۴۵,۱۶۰,۰۰۰ ریال
 • SP3890
  ۷۲,۸۲۰,۰۰۰ ریال
 • SS2748
  ۲۳,۸۶۰,۰۰۰ ریال
 • SP2733
  ۴۰,۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • SP2602
  ۴۲,۰۹۰,۰۰۰ ریال
 • TG2911
  ۹۷,۳۴۰,۰۰۰ ریال
 • SP3862
  ۵۶,۹۸۰,۰۰۰ ریال
 • PN3814
  ۵۱,۸۵۰,۰۰۰ ریال
 • SP3815
  ۱۹,۴۵۰,۰۰۰ ریال