×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3389-2755-3160
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: * گل پایه دار بزرگ (ایستاده)
 • SP3862
  ۵۶,۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • PN2589
  ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP3815
  ۲۰,۰۵۰,۰۰۰ ریال
 • SP3789
  ۲۹,۴۲۰,۰۰۰ ریال
 • SP3770
  ۵۱,۶۴۰,۰۰۰ ریال
 • SP3771
  ۱۵۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP3763
  ۵۳,۰۴۰,۰۰۰ ریال
 • SP3744
  ۵۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP3761
  ۵۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • SS2863
  ۲۵,۴۵۰,۰۰۰ ریال
 • SP2747
  ۲۹,۴۶۰,۰۰۰ ریال
 • SP3615
  ۸۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال