×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3389-2755-3160
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: پایه نقاشی
 • PN3814
  ۵۹,۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • SP3789
  ۳۱,۳۲۰,۰۰۰ ریال
 • PN2313
  ۵۰,۲۳۰,۰۰۰ ریال
 • PN3863
  ۸۴,۰۵۰,۰۰۰ ریال
 • PN2508
  ۱۶۸,۴۶۰,۰۰۰ ریال
 • PN2729
  ۵۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • PN2608
  ۱۵۷,۴۲۰,۰۰۰ ریال
 • PN2432
  ۵۲,۱۵۰,۰۰۰ ریال