×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3389-2755-3160
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: پایه نقاشی
 • SP4082
  ۵۲,۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • PN3814
  ۸۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال
 • SP3789
  ۴۲,۹۷۰,۰۰۰ ریال
 • PN2313
  ۷۱,۴۸۰,۰۰۰ ریال
 • PN3863
  ۱۲۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • PN2508
  ۲۶۹,۶۰۹,۹۸۴ ریال
 • PN2729
  ۸۲,۵۵۰,۰۰۰ ریال
 • PN2608
  ۲۳۱,۰۷۰,۰۰۰ ریال
 • PN2432
  ۷۷,۰۵۰,۰۰۰ ریال