×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
09121135656
66462571
87159500
 
WhatsappTelegram
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3377-5486-9087
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: تاج گل
 • TG3741
  ۷۷,۵۳۰,۰۰۰ ریال
 • TG2911
  ۵۸,۶۳۰,۰۰۰ ریال
 • TG3410
  ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG3262
  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG2828
  ۲۸,۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • TG2578
  ۱۰۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • TG2575
  ۴۴,۰۵۰,۰۰۰ ریال
 • TG2909
  ۵۳,۲۳۰,۰۰۰ ریال
 • TG2781
  ۲۰,۲۸۵,۰۰۰ ریال
 • TG2912
  ۵۸,۸۱۰,۰۰۰ ریال
 • TG2910
  ۶۵,۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • TG2780
  ۲۶,۲۵۵,۰۰۰ ریال