×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3377-5486-9087
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: * گل پایه دار بزرگ (ایستاده) مناسبت: فارغ التحصیلی
 • SP2747
  ۱۳,۸۲۰,۰۰۰ ریال
 • SP3616
  ۲۵,۰۲۰,۰۰۰ ریال
 • SP2801
  ۲۰,۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • SP2606
  ۲۰,۹۷۰,۰۰۰ ریال
 • SS2748
  ۹,۹۴۰,۰۰۰ ریال
 • SP2600
  ۱۰۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP2602
  ۱۷,۵۲۰,۰۰۰ ریال
 • SP2733
  ۱۷,۳۲۰,۰۰۰ ریال
 • LD3683
  ۶۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP2785
  ۱۹,۷۳۰,۰۰۰ ریال
 • LD3605
  ۸۶,۸۵۰,۰۰۰ ریال
 • SP2778
  ۱۱,۶۲۰,۰۰۰ ریال