×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3389-2755-3160
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: * گل پایه دار بزرگ (ایستاده) مناسبت: فارغ التحصیلی
 • SP3862
  ۳۹,۶۷۰,۰۰۰ ریال
 • SP2405
  ۵۶,۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • SP3738
  ۳۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP3770
  ۲۷,۶۹۰,۰۰۰ ریال
 • SP3771
  ۱۰۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP3763
  ۳۷,۸۴۰,۰۰۰ ریال
 • SP3739
  ۴۷,۶۳۰,۰۰۰ ریال
 • SP3765
  ۴۰,۸۷۰,۰۰۰ ریال
 • SP3744
  ۳۳,۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • SP3761
  ۶۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP3740
  ۳۴,۴۹۰,۰۰۰ ریال
 • SS3687
  ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ ریال