×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3377-5486-9087
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: * گل پایه دار بزرگ (ایستاده) مناسبت: تولد نوزاد
 • SP3618
  ۲۷,۸۰۵,۰۰۰ ریال
 • SP2747
  ۱۳,۸۲۰,۰۰۰ ریال
 • SP3616
  ۲۵,۰۲۰,۰۰۰ ریال
 • SS2748
  ۹,۹۴۰,۰۰۰ ریال
 • LD3683
  ۶۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • LD3605
  ۸۶,۸۵۰,۰۰۰ ریال
 • SP3590
  ۱۵۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP2932
  ۱۸,۱۱۵,۰۰۰ ریال
 • SP2666
  ۸۱,۸۷۰,۰۰۰ ریال
 • SP3195
  ۱۴۳,۳۲۴,۹۹۲ ریال
 • SP2788
  ۱۸,۳۳۰,۰۰۰ ریال