×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3389-2755-3160
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

مناسبت: خواستگاری
 • FB4080
  ۷۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • FB4079
  ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ ریال
 • FB3723
  ۲۴,۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • FD3273
  ۴۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • LD2564
  ۱۴۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال
 • FB4060
  ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • FB4075
  ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • FD3955
  ۱۳,۷۲۰,۰۰۰ ریال
 • LD3867
  ۴۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • LD4046
  ۱۰۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • SG3952
  ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • LN4043
  ۱۴,۴۵۰,۰۰۰ ریال