×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3389-2755-3160
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

مناسبت: ترحیم و تسلیت
 • SP3927
  ۴۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG3914
  ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰ ریال
 • SP3947
  ۴۱,۲۲۰,۰۰۰ ریال
 • DG3950
  ۱۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
 • SG3928
  ۳۷,۴۹۰,۰۰۰ ریال
 • LD3867
  ۴۹,۵۲۰,۰۰۰ ریال
 • SP2606
  ۶۹,۰۵۰,۰۰۰ ریال
 • SP3815
  ۲۳,۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • LD3946
  ۱۱۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال
 • TG2781
  ۴۶,۰۵۰,۰۰۰ ریال
 • LD3941
  ۵۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال
 • DG2242
  ۷,۰۴۰,۰۰۰ ریال