×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3389-2755-3160
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

مناسبت: ترحیم و تسلیت
 • TG3410
  ۲۵۷,۶۳۰,۰۰۰ ریال
 • TG3871
  ۵۴,۵۵۰,۰۰۰ ریال
 • LD4090
  ۹۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • FB4086
  ۴۱,۹۶۰,۰۰۰ ریال
 • FB4085
  ۳۰,۷۷۰,۰۰۰ ریال
 • FD3955
  ۱۶,۵۶۶,۰۰۰ ریال
 • FB4060
  ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP4082
  ۴۹,۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • FB4075
  ۳۰,۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • LD3867
  ۴۳,۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • LD4046
  ۱۰۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • SG3952
  ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال