×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3389-2755-3160
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: دسته گل مناسبت: ترحیم و تسلیت حذف فیلترها
 • DG3950
  ۱۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
 • DG2242
  ۱۰,۰۴۰,۰۰۰ ریال
 • DG3932
  ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • DG3911
  ۲۳,۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • DG3825
  ۱۱,۹۷۰,۰۰۰ ریال
 • DG3353
  ۱۶,۴۲۰,۰۰۰ ریال
 • DG3870
  ۴۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • DG3859
  ۱۳,۴۷۰,۰۰۰ ریال
 • DG3847
  ۲۱,۹۶۰,۰۰۰ ریال
 • DG3261
  ۱۰,۵۵۰,۰۰۰ ریال
 • DG3278
  ۱۷,۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • DG3681
  ۱۱,۵۸۰,۰۰۰ ریال