×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3389-2755-3160
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: تفت گل مناسبت: ترحیم و تسلیت حذف فیلترها
 • SR3172
  ۲۱,۳۲۰,۰۰۰ ریال
 • SR3842
  ۱۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • FB3677
  ۲۳,۸۱۰,۰۰۰ ریال
 • SR3676
  ۱۱۰,۷۲۰,۰۰۰ ریال
 • SR2841
  ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال
 • SR2330
  ۴۱,۱۴۰,۰۰۰ ریال
 • SR3413
  ۱۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • SR2454
  ۳۰,۸۷۰,۰۰۰ ریال
 • SR2404
  ۳۶,۳۶۰,۰۰۰ ریال
 • SR2383
  ۴۹,۵۵۰,۰۰۰ ریال
 • SR2381
  ۲۴,۹۲۰,۰۰۰ ریال
 • SR2361
  ۱۶۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال