×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3377-5486-9087
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: فِرفوژه مناسبت: ترحیم و تسلیت
 • SP3678
  ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP2602
  ۱۳,۶۷۰,۰۰۰ ریال
 • SP3638
  ۱۸,۱۴۵,۰۰۰ ریال
 • SP3651
  ۲۴,۸۴۵,۰۰۰ ریال
 • SP3647
  ۲۳,۹۷۰,۰۰۰ ریال
 • SP3615
  ۳۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP3606
  ۲۳,۷۲۰,۰۰۰ ریال
 • SP3335
  ۲۰,۵۴۰,۰۰۰ ریال
 • SP3334
  ۲۵,۴۳۰,۰۰۰ ریال
 • SP3329
  ۶۰,۹۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP3330
  ۴۹,۴۶۰,۰۰۰ ریال
 • SP3289
  ۲۳,۷۳۰,۰۰۰ ریال