×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3377-5486-9087
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: فِرفوژه مناسبت: ترحیم و تسلیت
 • SP2602
  ۱۳,۴۳۰,۰۰۰ ریال
 • SP3606
  ۱۸,۹۲۰,۰۰۰ ریال
 • SP3335
  ۱۸,۶۹۰,۰۰۰ ریال
 • SP2837
  ۱۳,۷۶۰,۰۰۰ ریال
 • SP3334
  ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP3329
  ۵۶,۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP3330
  ۴۶,۷۵۰,۰۰۰ ریال
 • SP3258
  ۱۵,۶۷۵,۰۰۰ ریال
 • SP2872
  ۱۶,۸۶۰,۰۰۰ ریال
 • SP2871
  ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP2869
  ۲۴,۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • SP2783
  ۱۴,۳۵۵,۰۰۰ ریال