×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
91311990
5656 113 0912
66462571
 
WhatsappTelegram
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3377-5486-9087
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: * گل پایه دار بزرگ (ایستاده) مناسبت: ترحیم و تسلیت
 • SP3771
  ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP3763
  ۳۵,۰۶۰,۰۰۰ ریال
 • SP3744
  ۳۲,۴۲۰,۰۰۰ ریال
 • SP3743
  ۸۹,۳۶۰,۰۰۰ ریال
 • TG3741
  ۹۳,۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • SP3740
  ۳۰,۵۴۰,۰۰۰ ریال
 • SS3687
  ۱۴,۲۹۰,۰۰۰ ریال
 • SS2903
  ۱۴,۰۸۰,۰۰۰ ریال
 • TG2911
  ۶۴,۴۳۰,۰۰۰ ریال
 • SP3615
  ۵۰,۳۴۰,۰۰۰ ریال
 • SP3606
  ۳۳,۳۷۰,۰۰۰ ریال
 • SP3335
  ۳۲,۶۹۰,۰۰۰ ریال