×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3377-5486-9087
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: * گل پایه دار بزرگ (ایستاده) مناسبت: ترحیم و تسلیت
 • SP3678
  ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP2602
  ۱۳,۹۷۰,۰۰۰ ریال
 • SP3638
  ۱۹,۷۴۵,۰۰۰ ریال
 • TG2875
  ۳۴,۰۵۰,۰۰۰ ریال
 • SP3651
  ۲۵,۵۴۵,۰۰۰ ریال
 • SP3647
  ۲۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG2911
  ۵۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال
 • SP3615
  ۳۶,۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • SP3606
  ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ ریال
 • SP3335
  ۲۱,۰۴۰,۰۰۰ ریال
 • TG3410
  ۵۲,۴۱۰,۰۰۰ ریال
 • SP3334
  ۲۶,۳۳۰,۰۰۰ ریال