×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3377-5486-9087
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: * گل پایه دار بزرگ (ایستاده) مناسبت: ترحیم و تسلیت
 • SP3638
  ۱۴,۶۶۰,۰۰۰ ریال
 • TG2875
  ۲۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال
 • SP3651
  ۲۰,۷۴۵,۰۰۰ ریال
 • SP3647
  ۲۰,۷۹۰,۰۰۰ ریال
 • TG2911
  ۳۲,۰۸۵,۰۰۰ ریال
 • SP2406
  ۱۵,۱۱۰,۰۰۰ ریال
 • SP3615
  ۲۹,۱۶۵,۰۰۰ ریال
 • SP3606
  ۱۹,۵۵۰,۰۰۰ ریال
 • SP3335
  ۱۷,۴۱۵,۰۰۰ ریال
 • SP2602
  ۱۱,۶۶۰,۰۰۰ ریال
 • SP3334
  ۲۲,۲۰۵,۰۰۰ ریال
 • SP3330
  ۴۲,۲۱۰,۰۰۰ ریال