×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
09121135656
66462571
87159500
 
WhatsappTelegram
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3377-5486-9087
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: * گل پایه دار بزرگ (ایستاده) مناسبت: ترحیم و تسلیت
 • SP3761
  ۲۹,۳۴۰,۰۰۰ ریال
 • SP3744
  ۱۹,۰۲۰,۰۰۰ ریال
 • SP3743
  ۵۷,۴۶۰,۰۰۰ ریال
 • TG3741
  ۶۶,۲۳۰,۰۰۰ ریال
 • SP3740
  ۲۰,۷۴۰,۰۰۰ ریال
 • TG2911
  ۴۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
 • SP3606
  ۱۹,۶۷۰,۰۰۰ ریال
 • SP3335
  ۱۸,۹۴۰,۰۰۰ ریال
 • TG3410
  ۵۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP2837
  ۱۵,۳۶۰,۰۰۰ ریال
 • SP3359
  ۴۷,۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • SP3330
  ۵۳,۰۵۰,۰۰۰ ریال