×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3377-5486-9087
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: تاج گل مناسبت: ترحیم و تسلیت
 • TG2911
  ۶۴,۶۸۰,۰۰۰ ریال
 • TG3411
  ۴۱,۸۷۵,۰۰۰ ریال
 • TG3410
  ۹۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG3741
  ۱۰۳,۶۳۰,۰۰۰ ریال
 • TG2828
  ۴۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG2578
  ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG2909
  ۶۴,۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • TG2781
  ۲۴,۳۳۵,۰۰۰ ریال
 • TG2912
  ۷۶,۸۱۰,۰۰۰ ریال
 • TG2780
  ۳۲,۲۰۵,۰۰۰ ریال
 • TG2611
  ۴۸,۹۳۰,۰۰۰ ریال
 • TG2591
  ۶۹,۵۵۰,۰۰۰ ریال