×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3389-2755-3160
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: تاج گل مناسبت: ترحیم و تسلیت حذف فیلترها
 • TG3914
  ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰ ریال
 • TG2781
  ۴۶,۰۵۰,۰۰۰ ریال
 • TG3871
  ۴۷,۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • TG2911
  ۱۳۵,۸۴۰,۰۰۰ ریال
 • TG3410
  ۲۵۵,۶۳۰,۰۰۰ ریال
 • TG3741
  ۱۷۶,۶۸۰,۰۰۰ ریال
 • TG2578
  ۳۴۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG3262
  ۱۳۸,۰۵۰,۰۰۰ ریال
 • TG2828
  ۷۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG2575
  ۱۲۴,۰۵۰,۰۰۰ ریال
 • TG2875
  ۷۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG2912
  ۱۳۹,۴۲۰,۰۰۰ ریال