×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3377-5486-9087
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: تاج گل مناسبت: ترحیم و تسلیت
 • TG2875
  ۲۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG2911
  ۴۴,۱۷۰,۰۰۰ ریال
 • TG2909
  ۴۳,۲۷۰,۰۰۰ ریال
 • TG2578
  ۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG3262
  ۳۹,۵۵۰,۰۰۰ ریال
 • TG2912
  ۴۹,۵۹۰,۰۰۰ ریال
 • TG2611
  ۲۹,۱۳۵,۰۰۰ ریال
 • TG2603
  ۳۵,۶۲۵,۰۰۰ ریال
 • TG2601
  ۳۷,۷۸۰,۰۰۰ ریال
 • TG2591
  ۴۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG2575
  ۳۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال