×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3389-2755-3160
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: تاج گل مناسبت: ترحیم و تسلیت حذف فیلترها
 • TG3871
  ۴۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG2911
  ۱۰۰,۵۴۰,۰۰۰ ریال
 • TG3410
  ۱۱۶,۸۸۰,۰۰۰ ریال
 • TG2577
  ۶۹,۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG3741
  ۱۳۹,۰۸۰,۰۰۰ ریال
 • TG2578
  ۲۴۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG3262
  ۹۵,۹۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG2828
  ۶۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG2575
  ۸۷,۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG2781
  ۳۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG3019
  ۹۷,۹۲۰,۰۰۰ ریال
 • TG2912
  ۱۰۹,۰۲۰,۰۰۰ ریال