×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3377-5486-9087
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: تاج گل مناسبت: ترحیم و تسلیت
 • TG2911
  ۴۰,۹۸۰,۰۰۰ ریال
 • TG3410
  ۴۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG2881
  ۳۳,۸۶۰,۰۰۰ ریال
 • TG2875
  ۳۲,۵۵۰,۰۰۰ ریال
 • TG2909
  ۴۰,۲۳۰,۰۰۰ ریال
 • TG2578
  ۸۰,۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • TG2781
  ۱۹,۲۸۵,۰۰۰ ریال
 • TG3262
  ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG2912
  ۴۶,۳۱۰,۰۰۰ ریال
 • TG2828
  ۲۴,۵۵۰,۰۰۰ ریال
 • TG2782
  ۳۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG2780
  ۲۵,۰۵۵,۰۰۰ ریال