×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3389-2755-3160
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: تاج گل مناسبت: ترحیم و تسلیت حذف فیلترها
 • TG4042
  ۵۰,۵۴۰,۰۰۰ ریال
 • TG3914
  ۱۱۸,۱۲۰,۰۰۰ ریال
 • TG2781
  ۴۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG3871
  ۴۷,۳۵۰,۰۰۰ ریال
 • TG2911
  ۱۴۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG3411
  ۸۴,۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • TG3410
  ۲۵۵,۶۳۰,۰۰۰ ریال
 • TG2577
  ۱۰۶,۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • TG3741
  ۱۷۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG2578
  ۳۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG3262
  ۱۲۸,۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • TG2828
  ۶۸,۱۰۰,۰۰۰ ریال