×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3389-2755-3160
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

مناسبت: ترحیم و تسلیت
 • FB4091
  ۵۰,۳۲۰,۰۰۰ ریال
 • LD4090
  ۹۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • FB4085
  ۳۰,۷۷۰,۰۰۰ ریال
 • FD3955
  ۱۵,۵۶۶,۰۰۰ ریال
 • FB4060
  ۲۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP4082
  ۴۸,۸۲۰,۰۰۰ ریال
 • FB4075
  ۲۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • LD4046
  ۱۰۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • SG3952
  ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG4042
  ۶۲,۰۴۰,۰۰۰ ریال
 • FB3675
  ۳۵,۸۵۰,۰۰۰ ریال
 • LD3922
  ۳۸,۲۵۰,۰۰۰ ریال