×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3377-5486-9087
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: فِرفوژه مناسبت: افتتاحیه
 • SP3618
  ۲۷,۸۰۵,۰۰۰ ریال
 • SP2747
  ۱۳,۸۲۰,۰۰۰ ریال
 • SP3616
  ۲۵,۰۲۰,۰۰۰ ریال
 • SP3606
  ۱۸,۹۲۰,۰۰۰ ریال
 • SP3335
  ۱۸,۹۴۰,۰۰۰ ریال
 • SP3357
  ۱۶,۴۴۵,۰۰۰ ریال
 • SP3376
  ۲۳,۷۶۰,۰۰۰ ریال
 • SP2837
  ۱۵,۳۶۰,۰۰۰ ریال
 • SP3258
  ۱۵,۶۷۵,۰۰۰ ریال
 • SP2801
  ۲۰,۹۵۰,۰۰۰ ریال
 • SP2606
  ۲۰,۹۷۰,۰۰۰ ریال
 • SP2600
  ۱۰۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال