×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3389-2755-3160
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: * گل پایه دار بزرگ (ایستاده) مناسبت: افتتاحیه حذف فیلترها
 • SP3022
  ۱۸,۱۹۰,۰۰۰ ریال
 • SP3927
  ۴۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG3914
  ۱۱۵,۵۶۰,۰۰۰ ریال
 • SP3947
  ۴۱,۲۲۰,۰۰۰ ریال
 • SP3357
  ۵۸,۹۷۰,۰۰۰ ریال
 • SP2606
  ۶۹,۰۵۰,۰۰۰ ریال
 • SS2748
  ۳۰,۲۴۰,۰۰۰ ریال
 • SS3621
  ۲۴,۷۷۰,۰۰۰ ریال
 • SP2602
  ۵۰,۶۹۰,۰۰۰ ریال
 • SP2789
  ۴۷,۶۹۰,۰۰۰ ریال
 • SP2817
  ۳۷,۵۹۰,۰۰۰ ریال
 • SP2747
  ۴۲,۸۱۰,۰۰۰ ریال