×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
09121135656
66462571
87159500
 
WhatsappTelegram
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3377-5486-9087
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: * گل پایه دار بزرگ (ایستاده) مناسبت: افتتاحیه
 • SP3761
  ۲۹,۳۴۰,۰۰۰ ریال
 • SP3744
  ۱۹,۰۲۰,۰۰۰ ریال
 • SP3738
  ۲۱,۳۴۰,۰۰۰ ریال
 • SP3743
  ۵۷,۴۶۰,۰۰۰ ریال
 • TG3741
  ۶۶,۲۳۰,۰۰۰ ریال
 • SP3740
  ۲۰,۷۴۰,۰۰۰ ریال
 • SP3739
  ۲۶,۸۱۰,۰۰۰ ریال
 • SP3680
  ۱۶,۹۷۰,۰۰۰ ریال
 • TG2911
  ۴۱,۹۸۰,۰۰۰ ریال
 • SP3618
  ۳۰,۸۰۵,۰۰۰ ریال
 • SP2747
  ۱۳,۵۷۰,۰۰۰ ریال
 • SP3616
  ۲۵,۰۲۰,۰۰۰ ریال