×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3377-5486-9087
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: تاج گل مناسبت: ترحیم و تسلیت
 • TG2911
  ۲۸,۳۷۵,۰۰۰ ریال
 • TG2881
  ۱۹,۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • TG2875
  ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • TG2909
  ۲۷,۶۳۵,۰۰۰ ریال
 • TG2578
  ۴۸,۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • TG3262
  ۳۰,۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG2912
  ۳۳,۶۸۰,۰۰۰ ریال
 • TG2603
  ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG2601
  ۲۶,۳۳۵,۰۰۰ ریال
 • TG2591
  ۳۰,۴۴۰,۰۰۰ ریال
 • TG2581
  ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG2576
  ۳۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال