×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3377-5486-9087
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: * سبد پایه دار بزرگ (ایستاده) مناسبت: افتتاحیه
 • TG3262
  ۲۰,۴۷۰,۰۰۰ ریال
 • SP3258
  ۱۰,۲۷۰,۰۰۰ ریال
 • TG2881
  ۱۶,۹۶۰,۰۰۰ ریال
 • SP2801
  ۱۰,۱۵۵,۰۰۰ ریال
 • SP2606
  ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP2584
  ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP2666
  ۳۹,۵۴۵,۰۰۰ ریال
 • SP3263
  ۱۹,۴۱۷,۰۰۰ ریال
 • TG2912
  ۲۵,۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • TG2911
  ۲۲,۸۱۰,۰۰۰ ریال
 • TG2910
  ۲۴,۲۶۰,۰۰۰ ریال
 • TG2909
  ۲۲,۶۱۰,۰۰۰ ریال