×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3377-5486-9087
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: تاج گل
 • TG3411
  ۱۶,۶۵۰,۰۰۰ ریال
 • TG3410
  ۳۵,۸۸۰,۰۰۰ ریال
 • TG2875
  ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • TG2578
  ۴۱,۴۳۷,۰۰۰ ریال
 • TG2781
  ۱۰,۱۳۰,۰۰۰ ریال
 • TG3262
  ۲۵,۷۹۰,۰۰۰ ریال
 • TG2912
  ۳۰,۱۵۰,۰۰۰ ریال
 • TG2911
  ۲۷,۵۶۰,۰۰۰ ریال
 • TG2910
  ۲۹,۰۱۰,۰۰۰ ریال
 • TG2909
  ۲۷,۸۱۰,۰۰۰ ریال
 • TG2828
  ۱۵,۰۶۰,۰۰۰ ریال
 • TG2780
  ۱۴,۵۷۰,۰۰۰ ریال