×
برای سفارش تلفنی و فوری و یا هر گونه اشکال با شماره های زیر تماس بگیرید
شماره کارت های بانکی
5022-2910-2579-8347
بانک پاسارگاد - سید ابراهیم زعیم
6104-3377-5486-9087
بانک ملت - سید ابراهیم زعیم

 

نوع سفارش: * گل پایه دار بزرگ (ایستاده) مناسبت: تولد
 • SS3687
  ۹,۵۳۰,۰۰۰ ریال
 • SP3680
  ۱۵,۲۲۰,۰۰۰ ریال
 • SP3618
  ۲۵,۲۸۰,۰۰۰ ریال
 • LD3683
  ۴۹,۶۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP3619
  ۱۲,۰۹۰,۰۰۰ ریال
 • SS3621
  ۱۰,۳۸۰,۰۰۰ ریال
 • SS3617
  ۱۰,۳۸۰,۰۰۰ ریال
 • LD3605
  ۷۴,۲۵۰,۰۰۰ ریال
 • SP3590
  ۱۵۰,۳۰۰,۰۰۰ ریال
 • SP2778
  ۱۰,۰۴۰,۰۰۰ ریال